Cùng với sự đô thị hóa nhanh và phát triển công nghiệp, các vấn đề môi trường như rác thải, nhất là tình trạng ô nhiễm nước ngày càng trở nên trầm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Do khai thác nước không hợp lý, không theo quy hoạch nên nguồn nước đang bị suy giảm nghiêm trọng cả về số lượng lẫn chất lượng. Việt Nam đã ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ nhằm quản trị tài nguyên nước hiệu quả, trong đó có các giải pháp về kỹ thuật và giải pháp về quản lý. Giải pháp về kỹ thuật nhằm tăng cường việc ứng dụng các thiết bị quan trắc, giám sát số lượng và chất lượng nước như mực nước, lưu lượng và không thể thiếu nhiệt độ nước. Dữ liệu nhiệt độ cần được quan trắc liên tục và số liệu truyền về trạm trung tâm để xử lý, phân tích. Ngoài ra, phải kể đến ứng dụng thu thập dữ liệu qua vệ tinh bởi độ chính xác cao. Bộ dữ liệu chúng tôi xây dựng được thu thập từ mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước quốc gia và tái phân tích từ bộ dữ liệu từ năm 1980 đến nay thuộc Hệ thống dự báo khí hậu của Trung tâm quốc gia (National Centers for Environmental Prediction Climate Forecast System version, Saha và nnk, 2011) và tái phân tích nguồn số liệu ERA-5 của Trung tâm Dự báo Thời tiết tầm trung của Châu Âu (ECMWF) với độ phân giải không gian 0.25 độ

Select Year

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Select month

January
February
March
April
May
June
July
August
Septempber
October
November
December

Select day

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Select area

  • Saha, S. K., Pokhrel, S., Salunke, K., Dhakate, A., Chaudhari, H. S., Rahaman, H., Sujith, K., Hazra, A., and Sikka, D. R. (2016), Potential predictability of Indian summer monsoon rainfall in NCEP CFSv2, J. Adv. Model. Earth Syst., 8, 96– 120, doi:10.1002/2015MS000542
  • https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5