Satellite data

Rainfall data

Satellite data

Temperature data

Satellite data

Evaporation data

Satellite data

Streamflow Data

Satellite data

Water Availibility Data

Satellite data

Soil moisture data

Satellite data

Water level data

Satellite data

Sediment Data